Facebook

Kiedy opłaca się faktoring niepełny?

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Faktoring to doskonałe narzędzie do finansowania sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Dzięki wpływom z faktoringu, przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć środki finansowe na dowolny cel, co sprzyja poprawie płynności finansowej wewnątrz przedsiębiorstwa. Czytaj dalej i dowiedz się, dlaczego warto stosować faktoring niepełny.

Faktoring niepełny, zwany również faktoringiem z regresem, to drugi obok faktoringu bez regresu, najpopularniejszy rodzaj usługi faktoringowej w Polsce. Dzięki faktoringowi niepełnemu, można zdobyć nawet 90 procent wartości pojedynczej sprzedaży z odroczonym terminem płatności już po 24 godzinach od momentu przekazania jej faktorowi.

Faktoring coraz popularniejszy

Usługi faktoringowe z każdym rokiem cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Polski Związek Faktorów, tylko w 2017 roku z usług firm zrzeszonych w PZF skorzystało blisko 9 tysięcy przedsiębiorstw. Faktorzy, czyli firmy świadczące usługi faktoringowe, każdego roku finansują faktury z odroczonym terminem płatności na wielomilionowe kwoty, sprzyjając poprawie płynności finansowej w wielu przedsiębiorstwach.

 

Faktoring, w tym również faktoring niepełny, sprzyja uniezależnieniu się od nieterminowych oraz niewypłacalnych kontrahentów, którzy zalegają z płatnościami. W związku z tym faktoring jest polecany zwłaszcza tym firmom, które trapi problem zatorów płatniczych.

Faktoring niepełny – dlaczego warto go stosować?

Faktoring niepełny to sposób na szybkie finansowanie sprzedaży dla firm, które w swojej działalności stosują sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Faktoring niepełny pozwala uzyskać środki finansowe, które w normalnych warunkach, byłyby zamrożone na fakturach przez wiele miesięcy. Stosowanie faktoringu od sprawdzonych i zaufanych faktorów, daje gwarancję błyskawicznej poprawy sytuacji finansowej w firmie, stabilizując jej kondycję w sposób długotrwały.

Kto może skorzystać z faktoringu niepełnego?

Z faktoring niepełnego, zwanego również faktoringiem z regresem, może skorzystać każda firma, która w swej działalności stosuje sprzedaż dowolnych towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Faktoring niepełny jest opłacalną usługą finansową, kiedy dane przedsiębiorstwo potrzebuje środków finansowych z tytułu sprzedaży możliwie jak najszybciej i nie chce korzystać z tradycyjnych metod zdobywania środków finansowych, takich jak linie kredytowe czy bankowe kredyty dla firm.

 

Faktoring niepełny a przeniesienie ryzyka niewypłacalności

Należy pamiętać, że w ramach faktoringu niepełnego nie zachodzi przeniesienie ryzyka niewypłacalności z faktoranta na faktora. W związku z tym, klient firmy faktoringowej musi samemu dochodzić do roszczeń, jeśli jego kontrahent nie wywiązał się z zawartej umowy i nie dokonał płatności we wskazanym czasie.

 

Usługą faktoringową, która umożliwia przeniesienie ryzyka niewypłacalności z faktoranta na faktora jest faktoring bez regresu. Dzięki niemu, faktorant otrzymuje całość ze zrealizowanej sprzedaży także wtedy, gdy realny nabywca towarów lub usług, nie zapłacił nawet złotówki. Faktoring bez regresu jest zazwyczaj usługą zdecydowanie droższą od faktoringu z regresem.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pięć korzyści z powierzenia naliczania wynagrodzeń firmie zewnętrznej?

Zlecenie naliczania wynagrodzeń firmie zewnętrznej jest polecane przedsiębiorcom. Najczęściej wskazuje się, że jest to dla nich źródłem oszczędności, ale i...

Zamknij