Facebook

Nauczanie w domu – indywidualny tryb nauczania

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Nauczanie indywidualne to jedna z rzadziej występujących form przyswajania wiedzy. Występują jednak liczne okoliczności umożliwiające taki tryb szkolnictwa. Jak każde inne rozwiązanie posiada swoje plusy i minusy, stosuje się go również w różnych przypadkach i z różnych powodów. Jakie są to przesłanki i na czym polega indywidualny tok nauki ? O tym w dalszej części.

 

Czym jest szkolnictwo indywidualne ?

 

Nauka domowa to indywidualny tryb nauczania przeprowadzany zazwyczaj w domu ucznia. Polega on na wizytach nauczycieli, którzy realizują program ten sam co reszta klasy, ale tylko z jednym uczniem. Tryb taki może być prowadzony również w szkole z tym zaznaczeniem, że lekcje odbywają się tylko indywidualnie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, choroba ucznia niepozwalająca na wspólną naukę, predyspozycje — np.nieradzenie sobie z materiałem w tradycyjnej klasie lub starania rodziców, którzy uważają, że dziecko jest na tyle zdolne, iż potrzebuje znacznie więcej uwagi i innego podejścia. W Polsce, aby taka nauka była możliwa sytuacje na wniosek rodzica, musi ocenić kuratorium, które podejmuje ostateczna decyzje.

 

Jak wygląda nauczanie w domu

 

Nauczanie w domu oprócz zasadniczej różnicy, że nie odbywa się w murach szkoły, wygląda też trochę inaczej niż w placówce. Z powodów logistycznych trwa znacznie krócej i zawiera znacznie mniej godzin lekcyjnych tygodniowo niż w szkole. Nauczyciele przychodzą rzadziej do ucznia, przeprowadzają z nim najtrudniejsze zagadnienia, a te łatwiejsze pozostawiają do samodzielnego opracowania. Taki system sprawa się jednak dobrze, gdyż uczeń zaabsorbowany przerwami na korytarzu, kolegami i innymi wydarzeniami sam, znacznie wydajniej przystają materiał. W tym wypadku zaliczenia partii materiału odbywają się semestralne i komisyjnie w szkole bądź indywidualnie u nauczyciela uczącego.

 

Plusy i minusy nauczania indywidualnego

 

Do licznych plusów takiego rozwiązania należą między innymi lepsze warunki nauki, większe zainteresowanie nauczyciela oraz większe możliwości rozwoju niż w klasycznej formie nauczania. Rozwiązanie to posiada też negatywne skutki. Jednym i zdecydowaniem najpoważniejszym jest oddzielenie dziecka od rówieśników. Jeśli rodzice nie zadbają o odpowiednie kontakty z innymi dzieci po zajęciach, taki stan może spowodować nieprawidłowy rozwój najmłodszego.

Czytaj o wychowaniu patriotycznym na naszym blogu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Cenione szkolnictwo prywatne

Szkolnictwo prywatne jest coraz popularniejsze w Polsce, coraz częściej wybierane, coraz baczniej monitorowane przez osoby wybierające taką opcję. Na każdym...

Zamknij